jaz_bart

Jaz Bartoszowice

Jaz Bartoszowice wraz z mostem zbudowano w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Jaz wykonano jako trójprzęsłowy, ze skrajnymi przęsłami stałymi i środkowym ruchomym zamknięciem segmentowym o świetle 40,0 m.

  • Całkowite światło jazu L= 100m
  • Wysokość piętrzenia Hp = 4,83m

Dokumentacja projektowa obejmowała:

  • remont poszuru i ponuru jazu,
  • wymianę uszczelnień jazowych,
  • budynki maszynowni jazu,
  • projekt przegrody przeciwfiltracyjnej jazu w górnym stanowisku oraz w stopie wału na odcinku jaz Bartoszowice – jaz Opatowice jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Wrocławia,
  • remont mostu nad jazem- przystosowanie na obciążenia klasy „E” 15T,

 

Posted in Realizacje.