Kompetencje

PROJEKTY TECHNICZNE Z ZAKRESU MODERNIZACJI ISTNIEJĄCYCH ŚLUZ NA RZECE ODRZEPROJEKTY ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCHPROJEKTY PRZEPRAW PROMOWYCHPROJEKTY I MODERNIZACJE ISTNIEJĄCYCH MOSTÓWREGULACJA RZEKINNE PROJEKTY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA WODNEGO

Śluzy: Mieszczańska, Oława, Bartoszowice, Szczytniki, Zawada, Krępa, Dobrzeń, Brzeg Dolny oraz śluzy Rędzin I i Rędzin II. Ponadto wykonaliśmy projekty rekonstrukcji zabytkowych drewnianych śluz nr 1 i nr 2 na Kanale Kłodnickim. Dokumentacje techniczne modernizacji śluz w swoim zakresie obejmują projekty:

  • w części mechanicznej:
   • zamknięć głównych (wrota śluz),
   • zamknięć kanałów obiegowych,
   • zasilaczy,
   • napędów zamknięć wrót i zasuw kanałów obiegowych (hydraulika siłowa),
  • w części elektrycznej
   • automatycznego sterowania pracą wszystkich urządzeń,
   • sygnalizacji i oświetlenia,
  • w części budowlanej:
   • kompleksowej przebudowy śluz,
  • budynek sterowni (np. śluza Oława).

Zbiorniki zrealizowane:

 • rekreacyjny „Stara Morawa” na potoku Morawka,
 • przeciwpowodziowy „Włodzienin” na rz. Troja i Jędrychowickim Potoku,
 • przeciwpowodziowy zbiornik wody zapasowej „Łąka” na rz. Pszczynka,
 • przeciwpowodziowy „Mściwojów” – projekt urządzeń zrzutowych na rz. Wierzbiak,
 • w końcowej fazie opracowania jest projekt zbiornika przeciwpowodziowego „Chwalimierz” na rz. Średzka Woda.

Wykonane dokumentacje:

 • Prace przedprojektowe. Maleszów budowa zbiornika retencyjnego,
 • Staw Gniechowice
 • Świerzawa – remont modernizacyjny zbiornika.
 • przeprawa promowa na rz. Odrze w Brzegu Dolnym,
 • przeprawa promowa na kanale żeglugowym stopnia Rędzin,
 • przeprawa promowa – stopień Lipki – rz. Odra.
 • nad śluzą Lipki rz. Odra,
 • nad jazem Bartoszowice rz. Odra (remont z podwyższeniem klasy nośności mostu),
 • nad dolną głową śluzy Bartoszowice rz. Odra,
 • projekt przebudowy mostów blachownicowego i kratownicowego na stopniu Rędzin rz. Odra,
 • Projekt budowlany i wykonawczy kładki komunikacyjnej na jazie Janowice, rzeka Odra w km 232+405,
 • Projekt wykonawczy. Most łukowy nad śluzą Rędzin I,
 • Projekt wykonawczy. Most blachownicowy nad śluzą Rędzin II.
 • rz. Bóbr na odcinku Bukówka – Lubawka,
 • rz. Bóbr w km 249+516  ̧ 249+916,
 • rz. Odra w km 283,00  ̧ 284+00,
 • rz. Odra w km 334+000  ̧ 336+000,
 • rz. Kaczawa w km 23+800  ̧ 29+900,
 • Kanał Kędzierzyński na całej pdn. długości,
 • potok Bieleń w Szklarskiej Porębie,
 • potok Włosienica w km 8+750  ̧ 9+500,
 • potok Łomnica w km 8+500  ̧ 10+200,
 • rz. Nysa Szalona w km 20+000  ̧ 21+000,
 • Renowacja Kanału Nowa Odra wraz z rzeką Odrą w rejonie Raciborza,
 • rz. Radomierka w Maciejowej- zrealizowany,
 • rz. Wisła w km 86+200  ̧ 91+000 w m.Wisła,
 • rz. Przemsza w km 34+000  ̧ 35+008 w m.Będzin,
 • rz. Odra poniżej Brzegu Dolnego,
 • Projekt wykonawczy regulacji rz. Biała Głuchołaska w m. Polski Świętów,
 • Koncepcja techniczno-ekonomiczna „Projekt odbudowy zabudowy regulacyjnej rz. Odry – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”,
 • Regulacja rzeki Bóbr w m. Kraszowice – Włodzice,
 • Brzeg Dolny – popowodziowe odtworzenie ubezpieczeń skarpowych dolnego awanportu śluzy Brzeg Dolny,
 • Remont modernizacyjny zabudowy regulacyjnej potoku Łomnica km 13+310-138+800 w m. Karpacz,
 • Projekt budowlano – wykonawczy odbudowy zabudowy regulacyjnej rzeki Odry – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – ETAP I,
 • Projekt budowlano – wykonawczy odbudowy zabudowy regulacyjnej rzeki Odry – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – ETAP II,
 • Projekt wykonawczy. Jaz Janowice – remont istniejących umocnień brzegowych rzeki Odry – brzeg lewy 232+600 do 232+635 m. Janowice.
 • PTJ Nabrzeża przeładunkowego na stopniu Lipki rz. Odra,
 • PTJ jazu na rz. Nysa Mała w km 1+745,
 • PTJ małej elektrowni wodnej na rz. Nysie Kłodzkiej (jaz Piątkowice),
 • PTJ remontu jazu Oława na rz. Odrze,
 • PTJ nabrzeża dla Zakładów Chemicznych „Rokita”,
 • Przystosowanie śluzy małej w Oławie do intensywnej żeglugi,
 • PTJ Przebudowy lewej ściany komory śluzy Zacisze,
 • Koncepcja techniczna budowy portu rzecznego wraz z placami składowymi i transportem węgla taśmociągami do elektrowni Czarnowąsy w ilości 4,5mln t/rok,
 • PTJ urządzeń zrzutowych wód nadosadowych ze zbiornika Żelazny Most pod dnem rz. Odry,
 • Koncepcja modernizacji zamknięć głównych jazu w Brzegu Dolnym na rz. Odrze,
 • Koncepcja rozbudowy portu Cigacice na w ramach regionalnej współpracy polsko niemieckiej,
 • Koncepcja budowy elektrowni wodnej na rz. Nysie Kłodzkiej na stopniu Więcmierzyce,
 • Projekt wykonawczy odbudowy rury ssawnej hydrozespołu HG -2 Elektrowni Wodnej Wrocław I na rzece Odrze,
 • Projekt zabudowy dolnego stanowiska Elektrowni Wodnej Wrocław II na rz. Odrze,
 • Projekt zabudowy górnego stanowiska Elektrowni Wrocław I na rz. Odrze
 • Koncepcja budowy elektrowni wodnej na rz. Kwisa w m. Kleszczowa,
 • Studium i koncepcja zwiększenia przepustowości i zabezpieczenia przed powodzią w km 130+700 ÷ 131+480 rzeki Nysy Kłodzkiej,
 • Koncepcja ochrony przed powodzią doliny rzeki Odry w rejonie Brzegu w woj.opolskim – Studium programowo-przestrzenne,
 • Techniczno-ekonomiczna koncepcja umożliwiająca i ułatwiająca przemieszczanie się  ryb w rzekach na obszarze RZGW we Wrocławiu,
 • Studium ochrony przeciwpowodziowej zlewni rzeki Bystrzycy łącznie ze zbiornikami przeciwpowodziowymi w zlewni,
 • Projekt wykonawczy modernizacji i remontu jazu Bartoszowice wraz z przegrodą przeciw filtracyjną chroniącą m. Wrocław ( osiedla Biskupin i Sępolno),
 • Projekt wykonawczy odbudowy obwałowań w miejscowości Głuchołazy na rz. Białej Głuchołaskiej,,
 • Projekt budowlany i wykonawczy wałów rzeki Piławy – Mościsko remont wałów przeciwpowodziowych,
 • Koncepcja przebudowy jazu stałego Marszowice w aspekcie usprawnienia przejścia wielkich wód,
 • Przelew Odra – Widawa. Koncepcja. Projekt Budowlany,
 • Program sterowania transportem rumowiska dla rzeki Odry na odcinku 35 km poniżej Malczyc.