sluzy_redzin

Śluzy Rędzin

Śluzę południową, ceglaną – Rędzin I zbudowano w km 0+600 kanału żeglugowego w latach 1914 – 1917. Jest to śluza jednokomorowa, z prześwitem w świetle głów 12,0 m i spadzie 2,57 m. Usytuowanie głów względem siebie nie jest osiowe, głowę dolną przesunięto o 6,0 m w kierunku północnym. Główne elementy śluzy wykonano z betonu, przy […]

sluza_bartoszowice

Śluza Bartoszowice

Głowa dolna śluzy pociągowej Bartoszowice posiada wymiary: światło – 9,60 m długość – 16,65 m Dokumentacja projektowa obejmowała: wrót wspornych zamknięć kanałów obiegowych wymiany  zużytych napędów w/w urządzeń wraz z ich zasilaniem wykonanie niezbędnych robót budowlanych mających na celu umożliwienie zabudowy w/w urządzeń jak i remont budowlany wzmacniający istniejąca konstrukcję poprzez olicowanie ścian brusami z […]

slu_szczy

Śluza Szczytniki

Zbudowana w latach 1892-1897 w km 0+250 rzeki Starej Odry śluza Szczytniki tworzy wraz z jazem stałym stopień wodny zwany Szczytnickim Węzełm Wodnym. Projekt budowlano-wykonawczy remontu i modernizacji śluzy Szczytniki na rz.Odrze obejmował: indywidualne projekty wrót o wysokości na głowie górnej 8,04 m i dolnej 6,94 m zamknięcia kanałów obiegowych, hydrauliczne mechanizmy wyciągowe sterowane automatycznie, […]

slu_olawa

Śluza Oława

Śluzę pociągową usytuowaną w 1,91 km kanału żeglugowego zbudowano w latach 20-tych XX wieku. Dokumentacja projektowa obejmowała zakres prac modernizacyjnych w części budowlanej, mechanicznej, elektrycznej wraz z: nowymi wrotami o wysokości na głowie górnej 6,94 m i dolnej 9,03 m zamknięciami kanałów obiegowych, hydraulicznymi mechanizmami wyciągowymi sterowanymi automatycznie – projekt komputerowego sterowania wraz z wizualizacją […]

rurociag

Rurociąg zrzutowy ze Zbiornika Żelazny Most

Projekt obejmował: rozwiązania konstrukcyjne rurociągu zrzutowego o średnicy 1 m posadowionego 1 m poniżej poziomu dna rzeki Odry na całej szerokości dna wraz z technologią wykonania, konstrukcję komór na brzegu lewym i prawym, wyposażenie komór w urządzenia umożliwiające kontrolę i eksploatację rurociągu zrzutowego, konstrukcję urządzenia czyszczącego wraz z wyposażeniem mechanicznym w rurociągu zrzutowym.  

przystań krosno odrzanskie

Przystań Krosno Odrzańskie

Przystań dla statków pasażerskich i łodzi sportowych zaprojektowano na lewym brzegu rzeki Odry w km 513,9 w Krośnie Odrzańskim. Nabrzeże pionowe wyposażone w dalby cumownicze umożliwia korzystanie przez 250 dni w roku statków o długości L – 80,0 m, szerokości B = 9,0 m i zanużeniu 1,10 m. Przy nabrzeżu zaprojektowano basen dla łodzi sportowych […]

jaz_bart

Jaz Bartoszowice

Jaz Bartoszowice wraz z mostem zbudowano w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Jaz wykonano jako trójprzęsłowy, ze skrajnymi przęsłami stałymi i środkowym ruchomym zamknięciem segmentowym o świetle 40,0 m. Całkowite światło jazu L= 100m Wysokość piętrzenia Hp = 4,83m Dokumentacja projektowa obejmowała: remont poszuru i ponuru jazu, wymianę uszczelnień jazowych, budynki maszynowni jazu, projekt przegrody przeciwfiltracyjnej […]

slmiesz

Śluza Mieszczańska we Wrocławiu

Zbudowana w latach 1791-1794 pierwotnie jako drewniana. W latach 1874-1879 przebudowana na ceglaną śluzę komorową z „przestawionymi głowami” w stosunku do osi kanału. To oryginalne rozwiązanie pozwalało na zwiększenie przepustowości dzięki równoczesnemu śluzowaniu dwóch barek. W rozwiązaniach projektowych zastosowano oryginalne rozwiązanie w postaci żelbetowej konstrukcji odciążającej ściany komory. Dokumentacja remontu i modernizacji śluzy obejmowała projekty: […]

staramorawa

Zbiornik Retencyjny Stara Morawa

Usytuowany przy drodze gminnej Stronie Śląskie – Stara Morawa, w odległości około 1,5 km od centrum miasta. Teren wokół zbiornika znajduje się w granicach otuliny Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, w otwartych, niezurbanizowanych terenach o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Zbiornik przeznaczony jest do retencjonowania wody na cele rekreacyjne. Jest to zbiornik nieprzepływowy napełniany wodą ujmowaną z […]