sluza_bartoszowice

Śluza Bartoszowice

Głowa dolna śluzy pociągowej Bartoszowice posiada wymiary:
  • światło – 9,60 m
  • długość – 16,65 m
Dokumentacja projektowa obejmowała:
  • wrót wspornych
  • zamknięć kanałów obiegowych
  • wymiany  zużytych napędów w/w urządzeń wraz z ich zasilaniem
  • wykonanie niezbędnych robót budowlanych mających na celu umożliwienie zabudowy w/w urządzeń jak i remont budowlany wzmacniający istniejąca konstrukcję poprzez olicowanie ścian brusami z grodzic G-62

 

Posted in Realizacje.