sluzy_redzin

Śluzy Rędzin

Śluzę południową, ceglaną – Rędzin I zbudowano w km 0+600 kanału żeglugowego w latach 1914 – 1917. Jest to śluza jednokomorowa, z prześwitem w świetle głów 12,0 m i spadzie 2,57 m. Usytuowanie głów względem siebie nie jest osiowe, głowę dolną przesunięto o 6,0 m w kierunku północnym. Główne elementy śluzy wykonano z betonu, przy czym głowę górną, dolną i ściany komory śluzy wyłożono wykładziną ceglaną. Długość całkowita śluzy wynosi ca. 227,70 m, długość głowy górnej 18,48 m, zaś głowa dolna ma  16,05 m.

Śluzę północną, Larssenową – Rędzin II zbudowano na prawym brzegu istniejącej śluzy południowej w km 0+600 kanału żeglugowego w latach 1931 – 1934. Jest to śluza dwukomorowa, z prześwitem w świetle głów 12,0 m, o spadzie 2,70 m. Długość całkowita śluzy wynosi 249,28 m, zaś użyteczna długość komory 226,00 m. Długość komory górnej wynosi 80,40 m, komory dolnej 124,75 m. Długość głowy górnej wynosi 19,69 m przy szerokości 24,26 m, długość głowy środkowej i dolnej wynosi po 15,25 m.

Przystosowanie śluz do przepuszczania wielkich wód odbywać się będzie za pomocą nowo zbudowanych głów powodziowych wyposażonych w zamknięcia segmentowe, przylegających do istniejących śluz.

 

Podstawowe wymiary w rzucie poziomym dla obu nowo projektowanych głów powodziowych są identyczne i wynoszą:

 • całkowita szerokość 22,0 m,
 • całkowita długość  23,0 m,
 • długość w koronie peronu 18,0 m,
 • światło 12,0 m,
 • wysokość ścian głowy południowej 7,9 .

 

Dokumentacja projektowa obejmowała:

 • remont korony głów,
 • zabudowa w istniejących wnękach nowych obudów szybów zasuw (śluza RI),
 • wykonanie na koronach głów nowych wnęk dla mechanizmów wyciągowych zasuw (śluza RI),
 • wykonanie nowych wnęk dla siłowników napędzających wrota wsporne (śluza RI),
 • wykonanie nowych wnęk naciągu kotew łożyska górnego wrót (śluza RI),
 • wykonanie i montaż nowej obudowy wnęki wrót (śluza RI),
 • wykonanie i montaż nowych wrót,
 • wykonanie remontu kanałów obiegowych w głowach,
 • skucie zniszczonej licówki ceglanej i wykonanie nowej na całej długości głowy (śluza RI),
 • wykonanie na koronie głowy kanałów kablowych do rozprowadzenia instalacji elektrycznej zasilania, sterowania i sygnalizacji,
 • zbrojenie wnęk, osadzenie marek stalowych i okuć, roboty betonowe,
 • wykonanie licówki z cegły klinkierowej na całej powierzchni korony głowy (śluza RI),
 • wykonanie kanałów kablowych wzdłuż komory po jej obu stronach,
 • wykonanie remontu dna komory,
 • wykonanie remontów ścian komory,
 • wykonanie remontu galerii.
 • zabudowa w istniejących wnękach nowych zasuw po wymianie na nowe torów jezdnych i wykuciu gniazd zasuw (śluza RII),
 • wykonanie nowych okuć i przykryć wnęk,
 • remont okładziny kamiennej na ścianach głów (śluza RII),
 • remont budynków sterowni peronowych,
 • remont placu przy budynku sterowni.

 

Posted in Realizacje.