staramorawa

Zbiornik Retencyjny Stara Morawa

Usytuowany przy drodze gminnej Stronie Śląskie – Stara Morawa, w odległości około 1,5 km od centrum miasta. Teren wokół zbiornika znajduje się w granicach otuliny Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, w otwartych, niezurbanizowanych terenach o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Zbiornik przeznaczony jest do retencjonowania wody na cele rekreacyjne. Jest to zbiornik nieprzepływowy napełniany wodą ujmowaną z rzeki Morawki. Utrzymanie stałego poziomu zwierciadła wody, jak również odprowadzenia nadmiaru wód oraz całkowite opróżnienie zbiornika zapewnia blok urządzeń zrzutowych. Na budowlę zrzutową składa się wieża przelewowo- spustowa z pomostem obsługowym, rurociąg spustowy oraz budowla wylotowa.

Parametry zbiornika:

  • powierzchnia zalewu 5 ha
  • pojemność 132 tys. m3
  • wysokość piętrzenia 4,6 m
  • długość zapory 653 m
  • wysokość zapory 5,30 m
  • szerokość korony 3,0m

 

Posted in Realizacje.